Wednesday, December 11, 2013

Thomas Doiron born 1836

Thomas Doiron was born 23 Dec 1836 in Prince Edward Island, Canada.

Thomas Doiron was the son of Jean Doiron and Marguerite Pitre.

Thomas Doiron married Lucille Martin in 1865 at Ste-Anne, Restigouche, Quebec, Canada.

Thomas Doiron died and was buried in 1897 at Nouvelle, Quebec, Canada.

The children of Thomas Doiron and Lucille Martin include:

Jean Simeon Doiron

Joseph Isidore Doiron

Marguerite Flavie Doiron

Marie Adeline Doiron

Theodore Doiron

Andrew Doiron

John Doiron

Catherine Doiron

Rosalie Doiron

Joseph Doiron

Thomas Francois Xavier Doiron

Sources:

1871 Census of Canada

1891 Census of Canada

No comments:

Post a Comment